projekti
vsi (35)
[BU] vznik (27)
[FW] tok (27)
[FX] fleksibilno (26)
[M] modul (21)
[PI] vtičnik (15)
[PT] prototip (13)
[S] trajnostnost (23)
[T] čas (16)

studio

data
koncepti
[BU] vznik
[FW] tok
[FX] fleksibilno
[M] modul
[PI] vtičnik
[S] trajnostnost
 

podatki team opis

Razstavno-prodajni objekt v Koncertni dvorani v Postojnski jami, Postojna

status:
zgrajeno

datum:
2011

naročnik:
Postojnska jama, d.d.

lokacija:
Postojna

tip:
turizem

bruto površina:
337 m2foto: Miran Kambič

arhitektura:

studio stratum / arco d. o. o.
Polona Filipič
Peter Šenk
Grega Tramte
Marko Pretnar

sodelavci:
Marko Šenk
Peter Emil Grošelj

INPUT: Naročnik je želel prenoviti funkcionalno in materialno neustrezen objekt v Koncertni dvorani v Postojnski jami, v njem urediti razstavno-prodajni prostor, prej neustrezne sanitarije za obiskovalce na peronu pa nadomestiti z novimi v sklopu objekta ter jih priključiti na novo čistilno napravo. S pogoji soglasodajalcev je bila možna gradnja samo v okviru tlorisnih gabaritov obstoječega objekta, specifika gradnje v podzemni jami pa je narekovala uporabo za takšne pogoje ustreznih neorganskih gradbenih materialov, prilagojenih enostavnemu transportu z jamskim vlakcem in primernih za ročno vgrajevanje.

OUTPUT:
Razstavno-prodajni objekt v Koncertni dvorani v Postojnski jami je zasnovan v dveh delih. Paviljonski del je transparenten, prehoden prostor s štirimi vhodi-izhodi, zasnovan v okviru longitudinalnega volumna v obliki črke S, ki sledi steni podzemne dvorane. Členjenje volumna je izvedeno v smislu usmerjanju obiskovalcev ter nakazovanja vhodov in izhodov objekta. V ohranjenem in  prenovljenem servisnem delu objekta pa so izvedeni servisni prostori ter za obiskovalce Postojnske jame urejeni novi sanitarni prostori, ki se priključujejo na čistilno napravo, izvedeno na nivoju perona. Notranjost objekta funkcionira kot enoten fleksibilen prostor s predvidenimi talnimi instalacijskimi izpusti za razstavne eksponate in  premično opremo. Volumen razstavno-prodajnega prostora je transparenten po celotni svetli višini in deluje kot podaljšek Koncertne dvorane.


[BU] vznik/Objekt je zasnovan znotraj tlorisnih gabaritov prej obstoječega objekta v obliki črke S, ki sledi ohranjeni betonski steni in steni podzemne jame.

[E] eko/Celotna gradnja in vgradnja gradbenih elementov je upoštevala naravovarstvene zahteve po čim manjšem vplivu na naravno vrednoto. Prav tako je trajnostno naravnan sistem ogrevanja in prezračevanja objekta ter nenazadnje prva podzemna biološka čistilna naprava v Sloveniji.

[FX] fleksibilno/Prostor razstavno-prodajnega dela je fleksibilen – opremljen s talnimi dozami za priključevanje elementov opreme ali razstavnih eksponatov. Ločeno osvetljevanje posameznih točk nad pozicijami talnih doz omogoča poljubne konfiguracije in poudarke v interieru.

[FW] tok/Transparentna fasada je strukturirana s poudarjenimi štirimi vhodi-izhodi glede na smer prihoda in tok obiskovalcev.

[M] modul/Tako volumski zamiki kot fasadni elementi so strukturirane modularne enote.

[PI] pri-klop/Prostor razstavno-prodajnega dela je fleksibilen – opremljen s talnimi dozami za priključevanje elementov opreme ali razstavnih eksponatov. Tudi preostali elementi opreme v razstavni niši se poljubno priključujejo na nosilce glede na želeni razstavno-prodajni namen.