projekti
vsi (35)
[BU] vznik (27)
[FW] tok (27)
[FX] fleksibilno (26)
[M] modul (21)
[PI] vtičnik (15)
[PT] prototip (13)
[S] trajnostnost (23)
[T] čas (16)

studio

data
koncepti
[BU] vznik
[FW] tok
[FX] fleksibilno
[S] trajnostnost
 

podatki team opis

Kopališče Kolezija, Ljubljana

status:
zasnova, natečaj

datum:
2009

naročnik:
Mestna občina Ljubljana

lokacija:
Ljubljana

tip:
rekreacija

bruto površina:
3.500 m2

 

arhitektura:
STUDIO STRATUM / arco d. o. o.
Polona Filipič
Peter Šenk
Peter Emil Grošelj
Marko Pretnar 

ATENASTUDIO,
arch. Rossana Atena
arch. Marco Sardella

3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
ing. Alfredo Ingletti
   
zasnova gradbenih konstrukcij:
Armin Kovačevič
       
konzultant za wellness in bazenski del
Marko Šenk u.d.i.a.

konzultant za energetsko varčnost objekta:
3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a
ing. Alfredo Ingletti

konzulantnt za bazensko tehniko:
Anton Brodschneider u.d.i.e. (Bazeni d.o.o.)
       
konzultant za promet:
Janez Repež u.d.i.g.
        
konzultant za strojne instalacije:
Jana Kotar Ilijaš u.d.i.s. (Arctur d.o.o)

konzultant za električne instalacije:
Winky d.o.o.

konzultant za požarno varnost:
Stanko Ožbot dipl.var.inž.       

konzultant za gostinski program:
Branko Ružič (Biro-R d.o.o.)

INPUT: Z natečajem je Mesta občina Ljubljana iskala urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev prenove kopališča Kolezija v športni kompleks, ki bo vključeval nov odprt olimpijski bazen z vsemi zunanjimi površinami, ki ta program dopolnjujejo (mokra in suha otroška igrišča, športna igrišča, zunanje tlakovane in zelene površine) ter objekt centra zdravja in dobrega počutja, ki bo vključeval manjši pokrit bazen s savnami, fitnes prostori ter plesno dvorano, centrom športne medicine, restavracijo ter vso potrebno infrastrukturo. Zahtevano je bilo, da kompleks centra dobrega počutja ohrani svojo osnovno organizacijo in karakter kopališča v zelenju ob Gradaščici.
OUTPUT: Vzdolžna programska lamela ob Gunduličevi ulici postane "mestni urbani zaslon", ki proti ulici prezentira aktivnosti v njej, medtem ko programska "lamela spremljevalnih aktivnosti kopališča" proti južni strani zunanjega kopališča, navezanega na obvodni prostor Gradaščice in zelenja, služi kot vizualna zaščita pred mestnim vrvežem, ki pa s prebojem v pritličju še vedno omogoča neposreden vizualni kontakt in tudi fizični dostop do zunanjega bazena. Volumen pokritega bazena je umeščen med varovani stranski zaključni krili obstoječega kopališkega objekta ter vzpostavlja vizualno in fizično osno povezavo med obstoječim glavni vhodom – kvalitetno parkovno površino ter vodnimi površinami bazenov s površinami aktivnosti v zelenju. 

[BU] vznik/Prostorska zasnova se prilagaja obstoječi osni zasnovi s starim delom kopališča, dostopnosti, orientaciji, osončenju in pogledom.

[E] eko/Zasnova objekta upošteva lastnosti oblikovanja volumna glede na življenjski cikel objekta, trajnostno uporabo materialov in tekstur (reciklirani in reciklažni materiali, večplastnost ovoja), naravno osvetlitev in senčenje, optimalno rabo in učinkovitost obnovljivih virov, vgrajena v zasnovo objekta (fotovoltaični paneli, sončni kolektorji –priprava tople sanitarne vode ali kot pomoč pri ogrevanju, kjer so predvideni nizkotemperaturni sistemi, geotermalne sonde/toplotna črpalka), bioklimatski aspekt ter uporabo energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja in ohlajanja

[FX] fleksibilno/Lamelna zasnova omogoča modularnost in fleksibilnost razporejanja posameznih programskih sklopov.

[FW] tok/Prostorska zasnova z jasnim strukturiranjem komunikacij je prilagojena predvidenim programskim potrebam, dostopnosti in ločevanju programskih sklopov.